Skip to content
Home » 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì cập nhật 2021

1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì cập nhật 2021

Báo cáo tài chính là một hệ thống bao gồm các bảng biểu, sơ đồ được sử dụng để mô tả về tình hình kinh doanh hay các dòng tiền thuộc doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì ? Báo cáo tài chính bao gồm : bảng cân đối về kế toán, bao cáo về hoạt động kết quả của kinh doanh, báo cáo về lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết trình báo cáo tình hình tài chính.

Một bộ báo cáo tài chính gồm những gì là chuẩn nhất hiện nay? Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì sẽ làm theo bộ báo cáo tài chính thông tư 133 hay thông tư 200? Kế toán Đại Tín sẽ cho bạn cái nhìn rõ ràng về loại báo cáo tài chính gồm những gì với tùy mô hình công ty nhé.

” alt=”Báo cáo tài chính gồm những gì?Chúng ta cần làm gì để hiểu rõ về báo cáo tài chính.” width=”600″ height=”400″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705001536/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/06/bao-cao-tai-chinh-gom-nhung-gi.jpg” />
Báo cáo tài chính gồm những gì?
Mục lục
hiện

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một hệ thống bao gồm các bảng biểu, sơ đồ được sử dụng để mô tả về tình hình kinh doanh hay các dòng tiền thuộc doanh nghiệp. Thông thường trong báo cáo tài chính sẽ có những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn.

Ngoài ra chúng ta có thể hiểu nôm na đây chính là công cụ để nêu lên thực trạng tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp trong đó có khả năng sinh lời. Yếu tố về tài chính của công ty sẽ được nêu ra trong báo cáo này. Thông qua đây các doanh nghiệp sẽ tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn trong sự phát triển của cả công ty. Vậy cụ thể báo cáo tài chính năm 2021 gồm những gì?

Tên tiếng anh của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính trong tiếng Anh được dịch là Financial Statement.

Có mấy loại báo cáo tài chính?

Hiện nay có 2 dạng báo cáo tài chính gồm:

 • Báo cáo tài chính tổng hợp.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Nhà nước Việt Nam quy định rất chặt chẽ về các mẫu làm BCTC. Bởi đây là một khâu rất quan trọng liên quan đến việc kê khai thuế của các doanh nghiệp.

Bộ báo cáo tài chính gồm những gì theo thông tư 200

Theo thông tư 200 có quy định tại Điều 100 báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Bảng cân đối về kế toán (Mẫu số B01-DN)
 • Báo cáo về kết quả của hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
 • Báo cáo về lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B09-DN)

Trong đó báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ sẽ gồm có:

 • Bảng cân đối về kế toán giữa niên độ (Mẫu số B01a-DN).
 • Báo cáo về kết quả của hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a- DN).
 • BC về hoạt động lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a-DN).
 • Bản thuyết minh báo cáo tình hình tài chính chọn lọc (Mẫu số B09a-DN).

Tải toàn bộ mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 tại đây!

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705001536/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705001536im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705001536im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Bộ báo cáo tài chính gồm những gì theo thông tư 133

 • Báo cáo tình hình tài chính.
 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • BC kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tải toàn bộ mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 tại đây!

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705001536/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705001536im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705001536im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Quy định nộp BCTC với cơ quan thuế theo mô hình công ty

Các công ty đại chúng và thuộc doanh nghiệp nhà nước

Đối với các đơn vị này cứ 3 tháng họ sẽ phải lập BCTC đầy đủ để tiến hành kê khai trên phương tiện đại chúng. Nhiệm vụ của các nhà phân tích thuộc doanh nghiệp là cập nhật lại mô hình và sửa đổi một số khuyến nghị cho từng cổ phiếu. Theo đó các nhà đầu tư sẽ phải xem xét lại tình hình đầu tư của công ty mình để đưa ra quyết định mua bán cổ phần. 

Các công ty tư nhân

Theo quy định của nhà nước ta hiện nay các đơn vị thuộc công ty tư nhân sẽ phải lập báo cáo hằng năm ít nhất là 1 lần. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cần thiết thì các doanh nghiệp phải thật linh động. Trong đó các BCTC sẽ được cổ đông, thành viên của Hội đồng quản trị, đối tác và chủ nợ xem xét.

Một số lưu ý khi lập BCTC

 • Tất cả các công ty doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đã đăng ký kinh doanh đều phải lập báo cáo tài chính hàng năm.
 • Các doanh nghiệp buộc phải lập thêm các bản báo cáo cần thiết các nếu có nhu cầu. 
 • Doanh nghiệp có quyền bỏ trống những mục không có số liệu và đánh lại các dòng với thông tin liên tục.
 • Đối với các doanh nghiệp, công ty lớn có đơn vị trực thuộc thì phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ.
 • Doanh nghiệp thuộc nhà nước phải lập BCTC hợp nhất giữa niên độ theo quy định.
 • Các công ty mẹ và tập đoàn buộc phải lập BCTC hợp nhất giữa và cuối niên độ.

Nội dung của báo cáo tài chính phải gồm những gì?

Trong các báo cáo tài chính sẽ bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là nội dung phản ánh tình hình tài sản và vốn của doanh nghiệp trong một thời điểm nào đó. Bên cạnh đó nó còn phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản của công ty. Trong đó:

 • Tài sản sẽ bao gồm: tài sản ngắn hạn ( là các khoản như: tiền mặt, khoản phải thu và hàng tồn kho) và tài sản dài hạn (là các khoản như: các tòa nhà, máy móc và các tài sản vô hình).
 • Tương tự nợ cũng bao gồm: nợ ngắn hạn (các khoản phải chi trả trong thời gian là 12 tháng tiếp theo) và dài hạn.

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh

Tên gọi khác của hoạt động này là báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả lãi hay lỗ). Thông qua đây các doanh nghiệp nắm được các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động là lãi hay lỗ vào cuối kỳ. Các chỉ tiêu thể hiện trong báo cáo sẽ bao gồm:

” alt=”Đọc nội dung báo cáo tài chính giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về doanh thu công ty và kiểm toán lại vận hành chi phí công ty” width=”600″ height=”400″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705001536/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/06/noi-dung-cua-bao-cao-tai-chinh.jpg” />
Đọc nội dung báo cáo tài chính giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về doanh thu công ty và kiểm toán lại vận hành chi phí công ty
 • Tất cả các doanh thu liên quan đến việc bán hàng và cung cấp các dịch vụ.
 • Nguồn chi phí phát sinh từ hoạt động sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi phí tài chính.
 • Cuối cùng là phần thể hiện lợi nhuận ròng thu được.

Công thức tính sẽ là: Lợi nhuận ròng trước lãi và thuế = Chi phí – Lợi nhuận gộp.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền mặt doanh nghiệp sẽ kiểm soát được dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp. Trong đó tiền mặt là khoản để các công ty có thể thanh toán nhanh chóng các công việc thiết yếu. 

Nếu như thiếu hụt tiền mặt sẽ dẫn đến nhiều hoạt động không được như mong muốn và nhiều vấn đề khác phát sinh. Điều đó có thể gây ra các hệ lụy khó lường. Vấn đề thiếu hụt tiền mặt có thể xảy ra với nhiều doanh nghiệp dù là lớn hay nhỏ, đang phát triển hay chậm phát triển. 

Một báo cáo tài chính đầy đủ sẽ bao gồm dòng tiền mặt vào và ra ở 3 phần:

 • Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: các chi phí thực tế phát sinh và doanh thu của công ty.
 • Dòng tiền thu được từ hoạt động đầu tư như: tiền mặt, tài sản dài hạn hoặc thu nhập từ việc bán tài sản dài hạn.
 • Dòng tiền thu được từ hoạt động tài chính: nguồn thu từ lãi suất được trả, vay mới hoặc được trả tiền vay.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Dựa vào số liệu có trong “Bảng cân đối kế toán”, “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” và “Bảng lưu chuyển tiền tệ” để đưa ra thuyết minh báo cáo tài chính. Công việc lúc này là phân tích chi tiết và tường thuật lại theo các chỉ tiêu. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể cung cấp thêm các thông tin theo yêu cầu. Báo cáo tài chính sẽ được nộp đi cho cơ quan chức năng sau khi đã hoàn thành và công bố với thông tin đại chúng. 

Kỳ lập báo cáo tài chính là khi nào?

Kỳ lập BCTC hàng năm

Lịch nộp BCTC được tính theo năm dương lịch hoặc theo kỳ kế toán hằng năm là 12 tháng tròn sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến BCTC của kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ cuối cùng dài hoặc ngắn hơn 12 tháng. Lưu ý hoạt động này không được vượt quá 15 tháng.

Kỳ lập BCTC giữa niên độ

Đối với kỳ lập BCTC giữa niên độ thì các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quý trong năm tài chính. Trong đó không bao gồm quý IV. Tuy nhiên phải lưu ý trong bộ báo cáo tài chính gồm những gì để chuẩn bị các dữ liệu cụ thể.

Kỳ lập BCTC khác

Tùy thuộc vào tính chất của doanh nghiệp nên có thể lập BCTC theo kỳ kế toán với các mốc như tuần, tháng, 6 tháng,… Điều này sẽ được thực hiện dựa theo yêu cầu của pháp luật quy định, chủ sở hữu và công ty mẹ.

Thời hạn phải nộp báo cáo tài chính cho Sở kế hoạch đầu tư là khi nào?

Như đã nói ở trên theo quy định hầu hết tất cả các doanh nghiệp phải nộp BCTC hàng năm. Tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tham gia chứng khoán. Các đơn vị này thực hiện báo cáo tài chính theo quý.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho Sở kế hoạch đầu tư được quy định cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp thuộc nhà nước, tư nhân, hợp doanh thì phải nộp BCTC trong 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.
 • Các tập đoàn, công ty mẹ, tổng công ty trực thuộc nhà nước và một số mô hình doanh nghiệp khác sẽ nộp BCTC trong 90 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Đối tượng của báo cáo hợp nhất?

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn lớn trong đó có bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Trong đó bản báo cáo này sẽ được hợp nhất từ báo cáo của các đơn vụ để thu được một bản báo cáo hoàn chỉnh cho một doanh nghiệp.

Đối tượng của báo cáo hợp nhất là tất cả các doanh nghiệp là công ty mẹ. Trong đó bản báo cáo hợp nhất phải bao gồm của công ty mẹ, các công ty con và đơn vị trực thuộc được tổng hợp lại.

Kết luận

Đây là hoạt động giúp cho các doanh nghiệp định hướng phát triển tốt hơn và cơ quan nhà nước kiểm soát hoạt động của công ty. Mong rằng bạn sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích sau bài viết này. Thắc mắc báo cáo tài chính gồm những gì đã được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *