Skip to content
Home » Bootstrap Collapse Radio Button: Hướng Dẫn Sử Dụng Radio Button Trong Bootstrap

Bootstrap Collapse Radio Button: Hướng Dẫn Sử Dụng Radio Button Trong Bootstrap

HTML : Bootstrap collapse on radio button

Bootstrap Collapse Radio Button

Tổng quan về bootstrap collapse radio button

Bootstrap là một framework CSS phổ biến được sử dụng để thiết kế và xây dựng giao diện web đẹp và thân thiện với người dùng. Trong Bootstrap, có một tính năng mạnh mẽ được gọi là “collapse”, giúp hiển thị và ẩn nội dung trên trang dựa vào sự tương tác của người dùng. Bên cạnh đó, Bootstrap cũng cung cấp một loại radio button được gọi là “collapse radio button”, cho phép người dùng chỉ chọn một tùy chọn duy nhất trong một nhóm.

Cách cài đặt bootstrap collapse radio button

Để sử dụng bootstrap collapse radio button, trước tiên bạn cần nhúng các tệp tin CSS và JavaScript của Bootstrap vào trang web của bạn. Bạn có thể tải xuống các tệp tin này từ trang chủ của Bootstrap hoặc sử dụng một trình quản lý gói như npm hoặc yarn để cài đặt gói bootstrap.

Sau khi nhúng tệp tin CSS và JavaScript, bạn có thể sử dụng các lớp CSS và thuộc tính JavaScript cung cấp bởi Bootstrap để tạo và điều khiển collapse radio button.

Cấu trúc HTML của bootstrap collapse radio button

Để tạo một bootstrap collapse radio button, bạn cần sử dụng các thẻ HTML cơ bản như

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *