Skip to content
Home » Hướng dẫn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Làm như thế nào để đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên các kênh thông tin đại chúng khi thành lập công ty? Việc đầu tiên đó là tạo tài khoản trên trang đăng ký kinh doanh, hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó phải đăng bố cáo thành lập online trên trang đăng ký kinh doanh.

Những điều này đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các chủ sở hữu doanh nghiệp sắp thành lập. Tất cả những nội dung, điều cần biết này sẽ được chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc qua bài viết sau.

” alt=”Hướng dẫn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia” width=”600″ height=”432″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705012617/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/06/dang-bo-cao-thanh-lap-doanh-nghiep.jpg” />
Hướng dẫn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia
Mục lục
hiện

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là một trong những thủ tục hành chính để giới thiệu doanh nghiệp với công chúng. Ba mươi ngày kể từ thời điểm được cấp giấy đăng ký kinh doanh là thời hạn để doanh nghiệp tiến hành trách nhiệm đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Đơn vị cần phải thực hiện theo trình tự và trả phí cho hoạt động này. Ngoài ra, bạn có thể đăng bố cáo ở một số tờ báo điện tử, bài báo trong ba số ra liên tiếp. Nội dung này được quy định rõ ràng trong Điều 28 Luật Doanh nghiệp.

Các lưu ý cần nắm khi đăng bố cáo

Khi nào doanh nghiệp cần đăng bố cáo thành lập công ty

Theo luật doanh nghiệp hiện hành, các đơn vị sẽ bắt buộc phải đăng bố cáo lên Cổng thông tin doanh nghiệp trong 4 thời điểm dưới đây:

 • Ngay sau thời điểm thành lập doanh nghiệp mới;
 • Ngay sau thời điểm doanh nghiệp được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Ngay sau thời điểm doanh nghiệp được quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Ngay sau thời điểm doanh nghiệp thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có;

Ngoài ra bạn có thể lưu ý cho mình trong một số trường hợp dưới đây sẽ không phải đăng bố cáo như:

 • Doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật và bổ sung thông tin theo quy định hiện hành tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT mới nhất
 • Tiến hành cập nhật lại tin về mã ngành, nghề kinh doanh và mã ngành, nghề kinh doanh chính.
 • Thực hiện đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Thực hiện đăng ký thuế theo quy định hiện hành tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Nội dung bố cáo thành lập công ty

Hiện nay theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng bố cáo gồm các nội dung dưới đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập nên doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh;
 • Nơi tiến hành đăng ký kinh doanh.

Đối với trường hợp đơn vị tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định như trên.

Các phương thức đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, phát cổ phần cho các cổ đông, giải thể buộc phải thực hiện công bố thông tin trên các kênh thông tin về đăng ký kinh doanh như:

 • Thực hiện trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm đã hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
 • Hình thức thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính nếu như không thực hiện đúng với trong công bố về đăng ký kinh doanh.

Phí đăng ký bố cáo thành lập công ty

Để tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên Cổng của thông tin quốc gia thì mức phí theo quy định là 300.000 đồng/lần. Việc đăng thông báo về phát hành cổ phần phổ thông cho các thành viên trong cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện đang có. Trường hợp doanh nghiệp có quyết định giải thể thì không thu phí do trong luật chưa quy định.

Ngoài ra có một số trường hợp doanh nghiệp sẽ không phải nộp phí đăng ký như:

 • Doanh nghiệp thực hiện công bố mẫu con dấu, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính, công bố thông tin giải thể; 
 • Đơn vị thực hiện cập nhật, bổ sung hồ sơ đăng ký không làm thay đổi nội dung có trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các trường hợp không thuộc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 49, 51, 52 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khoản 16 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, khoản 3 điều 32 Luật doanh nghiệp và  Khoản 3 Công văn 4211/BKHDT-DKKD.
 • Thực hiện thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
 • Thay đổi nội dung trong mục đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
 • Thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp, thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân hoặc thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền, theo quy định tại Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Đây là một trong những nội dung liên quan đến việc doanh nghiệp có phải nộp phí đăng  ký hay không. Nắm rõ được điều này giúp bạn đảm bảo cho quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình. 

Hướng dẫn cách đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp 2021

Tạo tài khoản trên trang đăng ký kinh doanh

 • Đầu tiên phải truy cập vào website: dangkykinhdoanh.gov.vn, vào chọn vào mục “Bố cáo điện tử”.
 • Tại cửa sổ của đăng nhập tài khoản, nhấn mục “Tạo tài khoản mới”.
 • Tiến hành nhập đầy đủ các thông tin vào các mục theo yêu cầu.
 • Sau khi đã thực hiện đăng ký thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo và  gửi mail về việc hướng dẫn kích hoạt để khai báo kích hoạt tài khoản.

Đăng bố cáo thành lập online trên trang đăng ký kinh doanh

Đăng nhập tài khoản

Để có thể đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp chúng ta cần thực hiện đầy đủ theo quy trình cụ thể. Đặc biệt việc này phải tiến hành thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của quốc gia với các thao tác như sau:

” alt=”Đăng nhập tài khoản tại đây để thực hiện đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp” width=”600″ height=”306″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705012617/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/06/dang-nhap-tai-khoan-tren-trang-dangkykinhdoanh.jpg” />
Đăng nhập tài khoản tại đây để thực hiện đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
 • Bước 1: Đầu tiên thực hiện truy cập vào tại địa chỉ của website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Bước 2: Bấm chọn vào mục “Bố cáo điện tử” và tiến hành đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trước đó;
 • Bước 3: Ở mục “Chức năng” tiếp tục bấm chọn “Bố cáo điện tử” và “Tạo bố cáo”;
 • Bước 4: Tiến hành nhập Mã số nội bộ hoặc Mã số doanh nghiệp đã được cung cấp để tìm kiếm doanh nghiệp;
 • Bước 5: Lựa chọn mục “Tìm kiếm”. Lúc này tại mục thông tin của doanh nghiệp sẽ hiển thị trường thông tin với nội dung “Tóm tắt thông tin doanh nghiệp”;

Tiến hành đăng bố cáo

Các bước đăng để tiến hành đăng bố cáo sẽ phải làm như sau:

 • Bước 1: Chọn vào mục “Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp” và chọn trường thông tin “Loại thông bố”;
 • Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm vào đơn hàng” để tiến hành thêm bố cáo vào đơn hàng;
 • Bước 3: Nếu muốn xem đơn hàng bạn nhấn nút “Xem giỏ hàng”. Sau đó thông tin của đơn hàng sẽ được hiển thị;
 • Bước 4: Tiến hành nhập đầy đủ họ và tên, địa chỉ email (bắt buộc) và các thông tin theo yêu cầu
 • Bước 5: Bấm vào ô “Tiếp theo” để được chuyển tới màn hình xác nhận đơn hàng.
 • Bước 6: Lựa chọn vào mục “Điều khoản và điều kiện sử dụng” và chọn “Xác nhận và thanh toán” để hoàn tất đơn hàng thành công.
 • Bước 7: Khi đã thanh toán thành công đơn hàng sẽ hiển thị ở trạng thái “Đã hoàn thành”. Lúc này bạn sẽ có thể tải về máy tính và in văn bản. Đồng thời  bố cáo thành lập doanh nghiệp sẽ được đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Hướng dẫn tra cứu bố cáo điện tử tại Cổng thông tin

Việc tiến hành tra cứu bố cáo điện tử trên trang của cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khá đơn giản. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm các thông tin về các doanh nghiệp. Cụ thể với các bước cơ bản như sau:

” alt=”Hướng dẫn tra cứu bố cáo điện tử tại Cổng thông tin” width=”600″ height=”305″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705012617/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/06/tra-cuu-bo-cao-dien-tu-tai-cong-thong-tin.jpg” />
Hướng dẫn tra cứu bố cáo điện tử tại Cổng thông tin
 • Bước 1: Truy cập vào đường link trang chủ tại địa chỉ của website có tên là: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ 
 • Bước 2: Lựa chọn mục “Bố cáo điện tử” hiển thị trên trang thông tin.
 • Bước 3: Đăng nhập tài khoản đã có.
 • Bước 4: Bấm vào ô tìm kiếm

Với việc đã đăng nhập thành công bạn có thể theo dõi các thông tin hiển thị trên hệ thống của bố cáo với các mục như:

 • Đăng ký mới.
 • Đăng ký thay đổi thông tin (trong đó bao gồm đăng ký thay đổi nội dung, đăng ký doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).
 • Thông báo thay đổi với nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
 • Các mẫu dấu của doanh nghiệp.
 • Các vi phạm hoặc thu hồi nếu có các trường hợp phát sinh như: công bố Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện.
 • Quyết định về việc giải thể của doanh nghiệp và các công tác liên quan.
 • Ngoài ra còn một số loại khác như: thông báo hiệu đính, thông báo của Tòa án, chào bán cổ phần riêng lẻ, phá sản.

Trong trường hợp bạn có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp theo tên hoặc mã số thuế. Các doanh nghiệp có tên giống hoặc gần giống sẽ hiển thị trong phần kết quả tìm kiếm khi tìm theo tên. Bạn click vào đó là nhanh chóng tìm ra thông tin mong muốn.

Để tra cứu bố cáo điện tử một cách chính xác nhất bạn cần làm theo các thao tác cơ bản dưới đây. 

Bước 1: Nhấn vào ô tìm kiếm “ Tìm bố cáo”  nằm ở giữa màn hình

Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin theo các tiêu chí tìm kiếm Bộ lọc, cụ thể như sau:

 • Ngày đăng.
 • Loại công bố.
 • Tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính.
 • Tên tài khoản.
 • Mã số nội bộ trong hệ thống.
 • Mã số doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp.

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị ra bố cáo điện tử cần tìm.

Thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động: thời hạn cho thủ tục này là 30 ngày để từ khi đơn vị được thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp giải thể thì thời gian cho thủ tục này là sau 7 ngày làm việc. Thời điểm tính từ khi quyết định giải thể được thông qua theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.

Đối với công ty theo hình thức cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện đang nắm giữ.  Thời hạn cho thủ tục này là 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Thủ tục đăng bố cáo điện tử thành lập doanh nghiệp mới

Cách đăng bố cáo thành lập công ty trên trang thông tin điện tử của Sở kế hoạch đầu tư khá dễ dàng với các bước như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành gửi “Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp”.
 • Bước 2: Thực hiện việc thanh toán các phí theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ;
 • Bước 3: Phía doanh nghiệp lưu giữ lại toàn bộ Giấy biên nhận, Biên lai thu phí để làm căn cứ chứng minh cho việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
 • Bước 4: Tại phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu bố cáo doanh nghiệp tham khảo

Sau khi theo dõi các nội dung bên trên, bạn có thể tham khảo thêm các mẫu bố cáo doanh nghiệp dưới đây. Các mẫu này gần như giống nhau về hình thức, chỉ thay đổi nội dung (lý do) cần bố cáo.

 • Mẫu đăng bố cáo thông báo chấm dứt hoạt động
 • Mẫu đăng bố cáo thông báo giải thể
 • Mẫu đăng bố cáo thông báo thay đổi điều kiện kinh doanh, chứng nhận đầu tư
 • Mẫu đăng bố cáo thông báo thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện
 • Mẫu đăng bố cáo thông báo thành lập Công ty
 • Mẫu đăng bố cáo thông báo thành lập công ty 100% có vốn nước ngoài

Xử lý vi phạm khi không đăng bố cáo thành lập công ty

Những doanh nghiệp nếu như không thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp theo quy định sẽ bị xử phạt. Nội dung này được quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ Việt Nam. Đây là một trong những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể trong luật quy định phạt từ 1.000 đồng đến 2.000.000 cho hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Quy định tại Điều 22, Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Kết luận

Những thông tin chúng tôi cung cấp trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Có thể nói đây là một bước quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sau khi được thành lập. Mỗi công ty cần phải ghi nhớ và thực hiện điều này để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể trang bị cho mình những kiến thức bổ ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *