Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng lập bảng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.

Công việc của kế toán tài chính đảm nhận việc các nhân viên ghi chép, tổng hợp số liệu phản ánh thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp qua những con số trong báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu thông tin.

Bài viết dưới đây của Kế Toán Đại Tín sẽ  giúp các bạn có được khái niệm tổng quát và những thông tin về thuật ngữ “Kế toán tài chính doanh nghiệp”.

Kế toán tài chính là gì và công việc của kế toán tài chính
Kế toán tài chính là gì và công việc của kế toán tài chính

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.

Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Một bộ phận kế toán tài chính gồm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Hai bộ phận này có công việc khác nhau được phân chia rõ ràng

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm chính việc ghi chép, phản ánh tổng hợp trên các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, kế toán tổng hợp là người bao quát toàn bộ công việc hạch toán kế toán của mỗi đơn vị, doanh nghiệp.

Kế toán chi tiết  là người được phân công để theo dõi, ghi chép, phản ánh một cách chi tiết nhất các đối tượng kế toán cần phải hạch toán chi tiết theo nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp.

Công việc kế toán tài chính

Kế toán tài chính đảm nhận việc các nhân viên ghi chép, tổng hợp số liệu phản ánh thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp qua những con số trong báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu thông tin trong nội bộ doanh nghiệp và cả cho các đơn vị quan tâm bên ngoài doanh nghiệp đảm bảo tính thống nhất, khách quan, tuân theo các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành được quy định về kế toán của từng quốc gia.

Công việc của tài chính kế toán doanh nghiệp đảm nhận được giao nhiệm vụ bao gồm:

 • Việc chuẩn bị báo cáo mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năng bằng cách thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin để tính toán số liệu cụ thể
 • Cung cấp thông tin về doanh thu và các vấn đề liên quan tới dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tính toán thuế và thu nhập
 • Thực hiện và giám sát tài chính nội bộ, lập và xử lý mọi thủ tục tài chính trong doanh nghiệp
 • Là đơn vị hậu cần thực hiện công tác chuẩn bị ngân sách, phát triển dự án. Phối hợp cùng bộ phận tài chính trong doanh nghiệp (nếu có) hoặc trực tiếp phân tích tài chính, tìm ra nguyên ro lợi nhuận giảm và đề xuất giải pháp tăng lợi nhuận từ việc thúc đẩy doanh thu cao nhất có thể cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Các báo cáo kế toán tài chính phải làm

Theo luật kế toán số: 88/2015/QH13, kì kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính..

 • Theo tháng: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN
 • Theo quý: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
 • Theo năm: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài

Các công việc khác phải làm của kế toán tài chính doanh nghiệp: Thông báo phát hành hoá đơn, Giấy nộp tiền NSNN…

Sổ kế toán: Tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo các công nợ phải thu và phải trả, tổng họp báo cáo hàng tồn kho. Các công việc chi tiết khác như tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu và phải trả, nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, Doanh thu, chi phí…

Lập bảng biểu đói chiếu công nợ, bảng khấu hao, phân bổ 142, 242, bảng tính giá thành sản xuất.

Nếu bạn là loại hình công ty vừa và nhỏ, bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán thay vì thuê 1 bạn làm kế toán tài chính cho công ty. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp sẽ thay bạn cân bằng được báo cáo thuế, kế toán thuế cho doanh nghiệp.

Đặc điểm kế toán tài chính

Đặc điểm kế toán tài chính liên quan tới đơn vị sử dụng trong một kỳ kế toán bao gồm:

 • Đơn vị tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng (KH: VNĐ hay đ). Trong một số trường hợp giao dịch kinh tế phát sinh là đồng ngoại tệ thì kế toán phải theo nguyên giá ngoại tế và quy đổi tiền VND theo giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh.
 • Trong trường hợp những đồng ngoại tệ không có tỉ lệ hối đoán đoái đối với đồng Việt Nam thì phải sử dụng căn cứ là đồng ngoại tệ thứ 3 có liên quan tới VND và ngoại tệ của đối tác.
 • Đối với các đơn vị kế toán chủ yếu giao dịch bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ thường sử dụng là căn cứ để kế toán khi lê Báo cáo tài chính và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi sang VNĐ theo tỉ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập Báo cáo tài chính.
 • Đối với đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của nước Việt Nam. Trong trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải thực hiện quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam.

Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Vai trò của kế toán tài chính trong công ty cũng rất quan trọng
Vai trò của kế toán tài chính trong công ty cũng rất quan trọng
 • Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, nhờ đó người quản lý  có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.
 • Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…
 • Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.
 • Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.
 • Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

Nguyên tắc cung cấp thông tin

Kế toán tài chính doanh nghiệp phải tôn trọng các nguyên tắc kế toán được thừa nhận và được sử dụng phổ biến.

Nói cách khác kế toán tài chính phải đảm bảo tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt là báo cáo tài chính và kế toán tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu của xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc.

Hy vọng những thông tin về kế toán tài chính cung cấp hữu ích đến với tất cả bạn đọc.

Chúc bạn thành công!

> Kế toán công nợ là gì và công việc của kế toán công nợ

> Mẫu 02/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN

> Mẫu TK1-TS – Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *