Skip to content
Home » Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước

Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước

Mẫu 01/ĐNHT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC là mẫu giấy hoàn thuế – giấy đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước mới nhất 2021. Mẫu 01/ĐNHT là giấy kê khai thuế hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, là giấy tờ đầu tiên trong bộ hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp, công ty,…Kế toán Đại Tín sẽ hướng dẫn bạn cách điền mẫu 01/ĐNHT và tải mẫu về sử dụng.

Cách điền mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước
Cách điền mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước
Mục lục
hiện

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm những gì?

Để nhận lại số tiền thuế thừa thì các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế đấy đủ. Theo quy định tại Điều 50 của thông tư 156/2013/TT-BTC thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này;Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.
 • Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng.”

Giấy đề nghị hoàn thuế TNCN – Mẫu số 01/ĐNHT mới nhất 2021

Dưới đây là mẫu 01/ĐNHT là mẫu giấy đề nghị hoàn thuế mới nhất hiện nay. Bạn tham khảo nhé.

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

…………………………….

Số:…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

Mẫu số: 01/ĐNHT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)……..

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] CMND/Hộ chiếu số: …………..Ngày cấp:………/……./………..Nơi cấp:…… ………………… Quốc tịch : …………………………….
[05] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[06] Quận/huyện: ……………………………………………………… [07] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..
[08] Điện thoại: ………………………………..  [09] Fax: ……………………………………… [10] Email: …………………………………
[11] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………………..

[12] Mã số thuế:

[13] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[14] Quận/huyện: ……………………………………………………… [15] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..
[16] Điện thoại: ………………………………..  [17] Fax: ……………………………………… [18] Email: …………………………………
[19] Hợp đồng đại lý thuế số:……………………………………………ngày ……………………………………………………………………..

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

 1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Số TT  

Loại thuế

 

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn) Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT  

Số tiền đề nghị hoàn

 

Lý do đề nghị hoàn trả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
           
           
           
Tổng cộng        
 1. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  

                                                                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt) Cơ quan

thu

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế) Quyết định thu/

Tờ khai hải quan

Nộp vào tài khoản  

Số

tiền

Cơ quan thuế Cơ quan Hải quan Cơ quan khác Số Ngày Thu NSNN Tạm thu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
                     
                     
                     
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế          
                     
  TỔNG CỘNG  

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………………………  Bằng chữ:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)…….

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:………………………………… Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:………………………….

Cách lập giấy đề nghị hoàn thuế mẫu 01/ĐNHT

Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lập và điền mẫu đề nghị hoàn thuế điện tử trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế.

Bạn cần đăng nhập vào phần mềm sau đó chọn giấy đề nghị hoàn thuế theo trình tự: Kê khai/Hoàn thuế/Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước. Sau đó chọn tiếp vào kỳ tính thuế để có mẫu giấy kê khai phù hợp.

Tiến hành điền thông tin:

 • Số giấy đề nghị hoàn: Bạn nhập số giấy đề nghị hoàn thuế mà bạn cần,
 • Loại hoàn thuế: Chọn hoàn xuất khẩu hoặc Hoàn dự án đầu tư
 • Lý do đề nghị hoàn trả: Chọn danh mục có sẵn trong loại hoàn thuế,
 • 04: Nhập số căn cước công dân/hộ chiếu gồm ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch của mình.
 • Cột 5: Nhập thuế GTGT chưa khấu trừ hết
 • Cột 6: Nhập số tiền đề nghị hoàn lại,
 • (2): điền khoản nộp NSNN
 • (3): Chọn cơ quan thuế quyết định hoàn thuế,
 • (4): Điền tên cơ quan hải quan. Nếu có cơ quan khác thì điền vào mục (5).
 • (6): Chọn kỳ tính thuế.
 • (7), (8): Quyết định thu thuế hoặc tờ khai Hải quan,
 • (11): Điền số tiền hoàn thuế.

Cuối cùng bạn kiểm tra lại một lượt và nhập chữ ký. Bấm vào nút Ghi và chọn Kết xuất để xuất dữ liệu.

Để việc hoàn thuế trở nên dể dàng hơn bao giờ hết, hãy sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán Đại Tín. Chúng tôi sẽ thay bạn làm báo cáo thuế và phát sinh hoàn thuế chúng tôi cũng làm thay bạn.

Tải mẫu 01/ĐNHT mới nhất 2021

Để tải mẫu số 01/ĐNHT mới nhất 2021, bạn vui lòng tải về ở đây nhé!

icon download

Hi vọng với hướng dẫn cách điền mẫu 01/ĐNHT trên sẽ giúp bạn điền thông tin đề nghị hoàn thuế nhanh chóng, chính xác. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình làm hồ sơ hoàn thuế, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

> Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84

> Mẫu giấy ủy quyền mới nhất chuẩn nhất 2021

> Các mẫu phiếu xuất kho theo các thông tư mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *