Skip to content
Home » Mẫu 02/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN

Mẫu 02/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN

Mẫu 02/CK-TNCN mới nhất 2021 – Bản cam kết thu nhập dành cho cá nhân có tổng mức thu nhập chưa đến mức chịu thuế được ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/07/2015. Bản cam kết thu nhập cá nhân mẫu 02/CK-TNCN này được sử dụng thay thế cho mẫu cam kết 23/CK-TNCN theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC trước đó.

” alt=”Mẫu 02/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN” width=”600″ height=”497″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003914/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-02-ck-tncn.jpg” />
Mẫu 02/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN
Mục lục
hiện

Mẫu 02/CK-TNCN áp dụng trong trường hợp nào?

Các cá nhân muốn làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN mới nhất 2021 phải thỏa đủ 05 điều kiện sau đây:

 • Là cá nhân cư trú,
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động;
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên;
 • Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;
 • Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy, ta có thể dễ dàng nhận ra được các đối tượng không đủ điều kiện làm bản cam kết 02 này có những đặc điểm phổ biến như sau:

 • Tại thời điểm cam kết chưa có mã số thuế;
 • Có thu nhập từ 2 nơi chi trả thu nhập trở lên trong năm tính thuế (làm việc từ 2 nơi trở lên).

Mẫu cam kết 02/CK-TNCN mới nhất 2021

Dưới đây là mẫu cam kết 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất 2021. Bạn tham khảo mẫu 02/CK-TNCN và tải về.

 

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: 02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………………………….

 1. Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………..
2. Mã số thuế:
 1. Số CMND/hộ chiếu:……………………. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………………………
 2. Địa chỉ cư trú:……………………………………………………………………………………………………….
 3. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………………………………………..

Tôi cam kết rằng, trong năm…………….. tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại………. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………………………….. nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ…………………………………………………….. ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng

Tải mẫu 02/CK-TNCN mới nhất 2021 hiện nay

Để tải mẫu 02/CK-TNCN mới nhất, bạn có thể tải tại đây bằng cách nhấn vào nút Download bên dưới. Đây là bản cam kết 02 mới nhất 2021 hiện nay.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003914/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705003914im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705003914im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Nếu bạn muốn xử lý tốt phần thuế TNCN này, bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại Kế toán Đại Tín. Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn cân đối kế toán cũng như thực hiện báo cáo thuế thay bạn.

Những lưu ý khi làm bản cam kết thu nhập cá nhân

Trong quá trình làm bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, bạn cần đặc biệt chú ý những thông tin sau đây để tránh bị nhầm lẫn và sai sót.

Cách ước tính thu nhập cá nhân

Trường hợp trước ngày 01/07/2020:

 • Nếu không có người phụ thuộc: ghi 108 triệu đồng (bản thân được giảm trừ 9 triệu/tháng x 12 tháng trong 1 năm).
 • Nếu có người phụ thuộc thì mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 3,6 triệu/tháng và phải đăng ký thì mới được giảm trừ.

Ví dụ : Bạn có 2 người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 12 tháng trong năm:

Số tiền khai = (9.000.000 x 12) + (2 x 3.600.000 x 12) = 194.400.000

Trường hợp từ ngày 01/07/2020:

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh như sau:

 • Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Quy trình thực hiện cam kết TNCN

 • Bước 1: Cá nhân có nhu cầu tự làm bản cam kết 02/CK-TNCN;
 • Bước 2: Cá nhân nộp bản cam kết cho cơ quan chi trả thu nhập;
 • Bước 3: Cơ quan chi trả thu nhập tiếp nhận mẫu này và tiến hành xét duyệt;
 • Bước 4: Nếu đạt yêu cầu thì cơ quan chi trả thu nhập tiến hành không khấu trừ (10%) tiền thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân đó. Trường hợp không đạt yêu cầu cần nêu rõ lý do cho cá nhân đó biết;
 • Bước 5: Cơ quan chi trả thu nhập lưu trữ cam kết này (không nộp về cơ quan thuế) và chỉ cần xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu.

Trên đây là bài viết tổng quan về mẫu 02/CK-TNCN mới nhất 2021, hy vọng sẽ mang lại những thông tin và kiến thức bổ ích cho người lao động và doanh nghiệp.

> Kế toán công nợ là gì và công việc của kế toán công nợ

> Kế toán tài chính là gì và công việc của kế toán tài chính

> Mẫu TK1-TS – Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *