Skip to content
Home » Cách điền mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất

Cách điền mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất

Cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân mới nhất năm 2021 theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau bao gồm: ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sở đăng ký thuế, ghi lại nội dung thông tin đăng ký đã kê khai trong lần đăng ký thuế gtgt, nộp thuế tncn,… gần nhất, ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung để nộp lại cho cục thuế.

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế bổ sung mẫu 08-mst là mẫu tờ khai dùng để điều chỉnh và thay đổi một số nội dung đăng ký thuế. Hãy cùng Kế Toán Đại Tín tìm hiểu cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân và doanh nghiệp khi muốn thay đổi nội dung khai báo thuế nhé.

” alt=”Cách điền mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất” width=”600″ height=”445″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011915/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-08-mst.jpg” />
Cách điền mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất
Mục lục
hiện

Mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất theo thông tư 105

Dưới đây là mẫu 08-mst theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Bạn tham khảo mẫu và sau đó tìm hiểu cách điền mẫu.

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp, hợp tác xã □ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân □ Khác
 1. Tên người nộp thuế:
2. Mã số thuế:              
 1. Địa chỉ trụ sở chính:
 2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Ch tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

-…..

II– B sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

80 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 69/33 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Bổ sung đơn vị phụ thuộc…

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

…., ngày: …./…../……………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

>> Mẫu D01-TS theo quyết định 505 bảng kê thông tin BHXH

Cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân theo Thông tư 105

Mẫu 08-mst theo Thông tư 105/2020/TT-BTC được áp dụng từ ngày 17/01/2021 thay thế cho mẫu 08-MST theo Thông tư 95. Cụ thể cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân và doanh nghiệp bao gồm 3 cột nội dung chính như sau:

 • Cột 1: Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sở đăng ký thuế.
 • Cột 2: Ghi lại nội dung thông tin đăng ký đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
 • Cột 3: Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Những chỉ tiêu cần ghi trong tờ khai báo điều chỉnh, bổ sung đăng ký thuế

Khi tìm hiểu cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân và doanh nghiệp, các bạn cần đặc biệt chú ý đến các chỉ tiêu cần ghi trong tờ khai báo điều chỉnh và bổ sung đăng ký thuế sau:

 1. Tên chính thức.
 2. Địa chỉ trụ sở.
 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế.
 4. Quyết định thành lập.
 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 6. Đăng ký xuất nhập khẩu.
 7. Ngành nghề kinh doanh chính.
 8. Vốn điều lệ.
 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 10. Loại hình kinh tế.
 11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh.
 12. Năm tài chính.
 13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp).
 14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật.
 15. Các loại thuế phải nộp.
 16. Thông tin về các đơn vị có liên quan.
 17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
 18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có).

>> Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105 đăng ký người phụ thuộc

Tải mẫu 08-mst theo thông tư 105 mới nhất 2021

Để download mẫu 08-mst mới nhất, bạn có thể tải về tại đây!

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011915/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705011915im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705011915im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể tham khảo dịch vụ kế toán Kế toán Đại Tín uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp bạn.

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân và doanh nghiệp mới nhất, hy vọng sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *