Skip to content
Home » Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bảng kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bảng kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bảng kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng thực chất là một tờ khai mà người kê khai phải điền thông tin những người đang trực tiếp được nuôi dưỡng.

Dựa vào tờ khai này, cơ quan thế sẽ xem xét để giảm trừ thuế TNCN. Vậy điền mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây cùng Kế Toán Đại Tín nhé!

” alt=”Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bảng kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng” width=”600″ height=”532″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220704233102/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-09-xn-npt-tncn.jpg” />
Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bảng kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
Mục lục
hiện

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư số 92 mới nhất 2021

Đây là mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC mới nhất 2021. Bạn tham khảo mẫu 09 bảng kê khai giảm trừ gia cảnh dưới đây. Nếu muốn tải về thì phần tiếp theo có nhé!

Mẫu số: 09/XN-NPT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường………………………

Họ và tên người nộp thuế: …………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: …………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày, tháng, năm sinh Số CMND/Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ cư trú của người phụ thuộc Đang sống cùng với tôi Không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng
1
2

Căn cứ  theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

….., ngày ……… tháng…… năm………

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG

(nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ ………………………………………
…………………………………….
……………./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG

(nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..…… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………………………………/.

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105 đăng ký người phụ thuộc

Cách điền mẫu kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng 2021

Trước tiên, bạn cần tải mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC về và tiến hành điền thông tin theo mẫu. Cách điền thông tin như sau:

(1): Điền họ tên của người bạn trực tiếp nuôi dưỡng vào mục này

(2): Điền thông tin ngày tháng năm sinh của những người phụ thuộc

(3): Số căn cước công dân của người phụ thuộc (với trường hợp người phụ thuộc đủ tuổi làm căn cước công dân)

(4): Quan hệ giữa người phụ thuộc với người làm tờ khai. Mối quan hệ được xác định là bố mẹ, con hoặc cháu.

(5): Điền địa chỉ người trực tiếp nuôi dưỡng đang cư trú,

(6): Đánh dấu x nếu người phụ thuộc sống cùng nơi với người khai báo,

(7): Đánh dấu x nếu người phụ thuộc không có nơi ở, người khai báo trực tiếp nuôi dưỡng.

Sau khi điền xong thông tin, bạn cần kiểm tra lại một lượt để xác định thông tin đã được điền đúng và đầy đủ. Có thẻ chuẩn bị sẵn 2 bản để thuận tiện thay thế khi có sai sót xảy ra. Bảng này cũng không quá khó để điền.

>> Cách điền mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất 2021

Tải mẫu mẫu 09/XN-NPT-TNCN mới nhất 2021

Để tải mẫu 09/XN-NPT-TNCN, bạn vui lòng nhấn nút Download nhé.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220704233102/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220704233102im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220704233102im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Nếu bạn có nhu cầu cân đối kế toán cho công ty hãy liên hệ dịch vụ kế toán tại Kế toán Đại Tín chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý quan trọng khi kê khai giảm trừ gia cảnh

Bạn cân xác định chính xác đối tượng người phụ thuộc để hợp pháp hóa đối tượng được kê khai. Tránh trường hợp kê khai thiếu đối tượng, nhầm đối tượng gây mất thời gian.

Người kê khai cần ghi đầy đủ thông tin để dễ dàng cho việc xác minh danh tính, ghi sai nội dung sẽ gây bất lợi trong quá trình xác minh.

Chữ ký của người kê khai phải rõ ràng, đầy đủ phần ký và phần họ tên đầy đủ. Ngày kê khai cũng phải được ghi rõ ràng, thuận tiện cho quá trình xác minh hiệu lực văn bản.

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được quy định tại Điểm g Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

  • Bản chụp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy khai sinh của người phụ thuộc.
  • Các loại giấy tờ hợp pháp khác xác định trách nhiệm nuôi dưỡng của người kê khai theo quy định của pháp luật, gồm: bản chụp giấy xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng, bản chụp sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú của người phụ thuộc và bản tự khai theo mẫu.
  • Trường hợp người phụ thuộc có độ tuổi nằm trong độ tuổi lao động thì cần bổ sung thêm giấy chứng minh không có khả năng lao động, giấy xác nhận khuyết tật, hồ sơ bệnh án của người không có khả năng lao động nữa.

Trường hợp bạn chưa nắm được các thông tin về bản kê khai người phụ thuộc thì hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Như vậy, muốn giảm trừ gia cảnh khi kê khai thuế thu nhập cá nhân thì người kê khai cần làm bản kê khai theo mẫu 09/XN-NPT-TNCN giảm trừ gia cảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *