Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mỗi doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, hoặc những vấn đề dẫn đến việc phải hủy hóa đơn. Biên bản hủy hóa đơn điện tử là biên bản dùng để ghi chép lại tất cả quá trình và các sự kiện xảy ra trong quá trình hủy hóa đơn.

Vậy biên bản hủy hóa đơn điện tử là gì và mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay có gì khác với những bản mẫu trước? Thông tin chi tiết sẽ được tìm thấy trong bài viết sau đây.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là như thế nào?

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, hoặc những vấn đề dẫn đến việc phải hủy hóa đơn. Nhưng trước hết, doanh nghiệp cần phải biết được ý nghĩa của một biên bản hủy hóa đơn và các trường hợp cần phải sử dụng biên bản này. Vậy, chính xác thì biên bản hủy hóa đơn là gì?

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là biên bản dùng để ghi chép lại tất cả quá trình và các sự kiện xảy ra trong quá trình hủy hóa đơn. Người làm biên bản hủy hóa đơn điện tử phải là chủ sở hữu của hóa đơn điện tử đó.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử được sử dụng trong những trường hợp nào?

Biên bản hủy hóa đơn điện tử có thể được hiểu theo một cách đơn giản là để sử dụng trong trường hợp người nộp thuế hoặc người in ấn, đơn vị phát hành hoặc người sử dụng hóa đơn gặp sai sót nào đó trong quá trình in ấn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử. Cụ thể như sau:

  • Khi tổ chức hoặc người có hoá đơn điện tử nhưng không sử dụng thì phải làm biên bản hủy hóa đơn điện tử. Thời hạn hủy tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày thông báo cho bên Thuế.
  • Khi cơ quan thuế thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Lúc đó, doanh nghiệp sẽ phải làm biên bản hủy hóa đơn điện tử trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
  • Các hóa đơn điện tử đã được tạo lập cho đơn vị kế toán sẽ bị hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  • Các hóa đơn chưa được tạo lập nhưng là vật chứng có liên quan đến vụ án nào đó thì cần phải được giữ lại, không được hủy và phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày … /…/202. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền

Tổng cộng      ………………

Thuế GTGT   ………………

Tổng số          ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Để download mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2021 hãy nhấn nút dưới đây.

icon download

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay có gì khác?

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất được ban hành là mẫu biên bản mà kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Nếu bạn hoặc doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc thì hãy tham khảo mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất dưới đây.

Dịch vụ kế toán của chúng tôi cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho công ty. Bạn chỉ cần thông báo với chúng tôi là chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhé.

Trên đây, bài viết đã cung cấp cho bạn mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay. Đồng thời cũng giải thích thêm cho bạn về biên bản hủy hóa đơn điện tử là gì cũng như những trường hợp cần dùng tới nó.

> Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

> Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 chuẩn nhất

> Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn – Mẫu BC26/AC TT 39

> Cách tính thuế công ty TNHH và các loại thuế phải nộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *