Skip to content
Home » Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu C1-02/NS là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được quy định trong Thông tư 84/2016/TT-BTC mới nhất 2021. Hiện nay, có 2 hình thức nộp tiền thuế là nộp trực tiếp và nộp online. Nếu bạn chọn hình thức nộp thuế trực tiếp thì chuẩn bị mẫu mẫu C1-02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC này nhé!

” alt=”Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước” width=”600″ height=”463″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011016/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-c1-02-ns.jpg” />
Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mục lục
hiện

Có bao nhiêu hình thức nộp giấy nộp tiền thuế ?

Hiện nay, có 2 hình thức nộp tiền thuế là nộp trực tiếp và nộp online. Trong đó:

  • Nộp trực tiếp: Người nộp ra ngân hàng được cơ quan thuế ủy quyền thu ngân sách để lấy mẫu và nộp tiền.
  • Nộp online: Người nộp sẽ truy cập qua website của Tổng cục thuế để nộp tiền. Website chính thống đó là: thuedientu.gdt.gov.vn.

Trong trường hợp công ty nộp thuế trực tiếp thì doanh nghiệp soạn mẫu giấy nộp tiền này theo Nghị định 11/2020/nđ-cp để mang đến cơ quan thuế nộp thuế. Nhiều người nhầm lẫn mẫu C1-02/NS với mẫu C1-02/NS của Thông tư 119. Nhưng mẫu C1-02/NS hiện tại chính xác là của Thông tư 84. Mọi người lưu ý nhé!

Mẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào NSNN (nghị định 11/2020/nđ-cp) mới nhất 2021

Đối với trường hợp người nộp thực hiện nộp tiền trục tiếp tại ngân hàng thì cần tải mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào NSNN theo Thông tư 84/2016/TT-BTC dưới đây, tiếp đó điền thông tin vào các ô trống, ký tên và đóng dấu.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □

Khác: …………..

Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS
Mã hiệu: …………..Số: ……………….

Số tham chiếu: ……………..

Người nộp thuế: ………………………………..Mã số thuế:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện: …………………………………….Tỉnh, TP:………………………………………………

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: Quận/Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/KBNN: trích TK số: …………………hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN:………………………………… Tỉnh, TP:………………………………….

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thầm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi
STT Số tờ khai/

Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/

Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN Số

nguyên

tệ

Số tiền VND

chương

NDKT

(TM)

ĐBHC

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ :…………………………………………………………………………………

PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: …………………………. Nợ TK: ……………………………….

Có TK: ………………………………

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày tháng năm……

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Dịch vụ kế toán của Kế toán Đại Tín sẽ giúp bạn làm quyết toán thuế cũng như nộp tiền vào ngân sách nhà nước thay bạn. Bạn chỉ cần phát triển công ty là được.

Tải mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền mới nhất 2021

Để tải mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào NSNN (nghị định 11/2020/nđ-cp) bạn có thể tải tại đây. Đây là mẫu C1-02/NS theo thông tư 84, là mẫu chính xác nhất hiện nay về mẫu giấy nộp tiền vào NSNN.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011016/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705011016im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705011016im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Trên đây là thông tin về mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và file word để tải về.Bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé.

> Mẫu bảng kê 01/TNDN bảng kê thu mua hàng hóa

> Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 mới nhất

> Mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *