Skip to content
Home » Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84

Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84

Thư tra soát theo thông tư 84 – mẫu C1-11/NS là mẫu văn bản được sử dụng khi phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, là một trong những nội dung mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách điền mẫu thư tra soát mẫu số C1-11/NS chính xác nhất!

” alt=”Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84″ width=”600″ height=”474″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011452/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-c1-11-ns.jpg” />
Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84
Mục lục
hiện

Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84 mới nhất

Mu số: C1-11/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..……………..

Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………………… Mã số thuế:…………………………

Địa chỉ: …………………….. Quận/Huyện: ………………………. Tỉnh,TP: …….

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt □        Chuyển khoản □       Nộp thuế điện tử □

Đã được NH/ KBNN: ………………………………. trích TK số (nếu có): ……….

để nộp vào NSNN theo:   TK thu NSNN □          TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Số tiền: …………………………………………………. (Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

vào tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: …

mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………….

Ngày thực hiện giao dịch: ……./ ………/ ……………………………………………………….

Nội dung sai sót: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đính kèm (chứng từ/tài liệu): …………………………………………………………………………

Kính đề nghị: ……………………………………………… xem xét, giải quyết./.

……….., ngày … tháng … năm ………
CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ Đ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

Tải mẫu C1-11/NS thư tra soát mới nhất 2021

Để tải mẫu số C1-11/NS bạn hãy nhấn vào nút Download phía dưới.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011452/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705011452im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705011452im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Để tránh việc nộp sai thuế hay thiếu chứng từ, giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn có thể sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi. Dịch vụ kế toán của Kế toán Đại Tín chất lượng và uy tín nhất hiện nay.

Cách điền mẫu C1-11/NS – thư tra soát theo thông tư 84/2016

Cần điền chính xác các nội dung sau theo mẫu số C1-11/NS thông tư 84/2016:

  • Nơi nhận thư tra soát là chi cục thuế mà doanh nghiệp đã đăng ký. Nếu nộp sai cơ quan thuế thư tra soát này không được xử lý. Ngoài ra doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu thư tra soát này để điều chỉnh nếu điền sai thông tin chi cục thuế.
  • Phần tên các nhân/ đơn vị cần điền đúng tên doanh nghiệp hoặc người đại diện cho doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan thuế. Mã số thuế là mã số thuế của doanh nghiệp/ đơn vị nộp thuế.
  • Các thông tin trên giấy nộp tiền cần ghi lại cho chính xác.
  • Tại mục nội dung sai sót trên thư tra soát cần ghi rõ nguyên nhân sai sót. Sau đó ghi thông tin cần điều chỉnh vào mục nội dung đề nghị điều chỉnh.
  • Nếu doanh nghiệp nộp tiền thuế bị sai sót hoặc nhàn lẫn tiểu mục cần sử dụng thêm các chứng từ liên quan đến nhầm lẫn sai sót và kèm theo tờ nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc khi xử lý sai sót hay cần điều chỉnh thông tin nộp thuế

Theo thông tư 84/2016/TT-BTC, tại điều 17 đã quy định về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế và xử lý các sai sót có sử dụng thư tra soát ( mẫu số C1-11/NS) của doanh nghiệp như sau:

  • Bên nào phát sinh sai sót thì có trách nhiệm chủ động làm rõ nguyên nhân và tìm cách khắc phục hậu quả. Đơn vị sai sót có trách nhiệm gửi văn bản tra soát đến các cơ quan liên quan để xử lý.
  • Cần xử lý ngay khi phát hiện ra sai sót. Nếu hết ngày làm việc vẫn chưa xử lý được sai sót thì phải tiến hành ngay ngày hôm sau.
  • Ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng sẽ là nơi xử lý phần tiền nộp thừa hay thiếu của doanh nghiệp theo quy định về sai sót trong thanh toán.
  • Khi người nộp thuế nộp trùng hoặc nộp hơn số tiền thuế quy định thì có thể liên hệ tại ngân hàng hoặc kho bạc để làm thủ tục hoàn thuế hoặc kết chuyển sang nộp khoản khác.

Để tải mẫu thư tra soát thuế chuẩn bạn có thể tìm kiếm mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 và tiến hành download mẫu C1-11/NS. Trên đây là cách điền mẫu thư tra soát mẫu C1-11/NS và nguyên tắc xử lý khi xảy ra sai sót.

> Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước

> Mẫu giấy ủy quyền mới nhất chuẩn nhất 2021

> Các mẫu phiếu xuất kho theo các thông tư mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *