Skip to content
Home » Mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ -TCT thực hiện khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên công ty. Kế toán Đại Tín chia sẻ cách lập bảng mẫu CTT25/AC và file tải mẫu về để sử dụng.

” alt=”Mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN” width=”600″ height=”551″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011321/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-ctt25-ac.jpg” />
Mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mục lục
hiện

Trường hợp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ -TCT được cấp với các trường hợp sau đây:

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức bị khấu trừ. Trong trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

+ Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hay cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

+ Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Mẫu CTT25/AC theo quyết định 440 mới nhất

Đơn vị, cá nhân thu: ……

MST: ……

Mẫu  CTT25/AC

Số: ……..

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ

Quý … Năm….

Ký hiệu mẫu Tên biên lai Ký hiệu Từ số đến số Số sử dụng Số xóa bỏ Số mất, cháy Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8
Cộng:

 

Ghi chú: Cột 4 và 5 cần ghi chi tiết từng số xóa bỏ và số mất, cháy.

…., ngày …. tháng … năm 20…

Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu CTT25/AC mới nhất 2021

Để tải mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ -TCT, bạn nhấn Download nhé.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705011321/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705011321im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705011321im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Việc khấu trừ thuế như thế nào sẽ được Kế toán Đại Tín thực hiện chuyên nghiệp nhất với dịch vụ kế toán trọn gói uy tín. Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí.

Cách lập bảng mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế

Để lập một bảng kê khấu trừ TNCN, bạn cần thực hiện như sau:

  • Cột 1: Ghi theo mẫu số trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN
  • Cột 2: Ghi rõ tên biên lai là “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
  • Cột 3: Bạn ghi theo ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN
  • Cột 4: Ghi chi tiết các số chứng từ đã dùng trong kỳ (Quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó và đến số cuối cùng trong quý sử dụng)
  • Cột 5: Bạn cần ghi số lượng số sử dụng: = đến số ở cột 4 – từ số ở cột 4 + 1 (Không gồm: Xóa bỏ, mất, v.v…)
  • Cột 6: Ghi chi tiết số bị xóa bỏ (là những số đã viết sai)
  • Cột 7: Ghi số chứng từ bị mất hoặc cháy.
  • Cột 8: Cuối cùng là ghi tổng số đã dùng ở 3 cột 5,6,7.

Hạn nộp bảng kê khấu trừ TNCN theo quy định

Làm mẫu CTT25/AC và nộp theo đúng thời hạn đã được quy định là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Theo điểm 3, phần thứ ba, quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) đã quy định:

“Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau”.

Bạn đang khó khăn trong việc lập bảng kê chứng từ khấu trừ TNCN?  Thấu hiểu được điều này, công ty dịch vụ kế toán Đại Tín đã sẵn sàng giúp bạn. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể. Bạn yên tâm vì không hề có việc khai không hay bất cư vấn đề nào phát sinh gây ảnh hưởng đến kinh tế của bạn và doanh nghiệp.

Trên đây là mẫu CTT25/AC bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ -TCT. Bạn tải về và sử dụng nhé!

> Mẫu bảng kê 01/TNDN bảng kê thu mua hàng hóa

> Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 mới nhất

> Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *