Skip to content
Home » Mẫu D01-TS theo quyết định 505 bảng kê thông tin BHXH

Mẫu D01-TS theo quyết định 505 bảng kê thông tin BHXH

Mẫu D01-TS theo quyết định 505 bảng kê thông tin BHXH là bảng kê khai, tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu bhxh, bhyt, bhtn. Hay đề nghị cấp lại, sửa đổi, điều chỉnh nội dung ghi trên sổ bhxh.

Các trường hợp sử dụng là người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc có đề nghị yêu cầu cấp lại, sửa đổi hoặc điều chỉnh bảo hiểm xã hội. Tải mẫu d01-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2021 dưới đây để tiến hành kê khai thông tin chính xác.

” alt=”Mẫu D01-TS theo quyết định 505 bảng kê thông tin BHXH ” width=”600″ height=”377″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705010747/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-d01-ts.jpg” />
Mẫu D01-TS theo quyết định 505 bảng kê thông tin BHXH
Mục lục
hiện

Mẫu D01-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2021

Phần lớn các đơn vị đều sẽ tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của những người tham gia BHXH, y tế, thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Tất cả sẽ được kê khai trong bản mẫu d01-ts theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất. Chia sẻ với bạn mẫu D01-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH (ban hành và áp dụng vào tháng 05/2020) mới hơn mẫu D01-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH nhé.

Mẫu D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1):  ……………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… )

TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản Trích lược nội dung cần thẩm định
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
……………
……………
……………
……………
……………

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>> Tham khảo mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105 đăng ký người phụ thuộc

Cách điền mẫu D01-TS mới nhất 2021

Theo hàng ngang

(1): Ghi phần nội dung lập bảng kê khai

(2): Ghi thông tin các bảng kê khai đi kèm như: danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… hoặc tờ khai người tham gia BHXH, YT

Theo hàng dọc

Cột 1, 2: ghi số thứ tự và họ tên người ham gia điều chỉnh BHXH,

Cột 3: Là mã người tham gia điều chỉnh BHXH

Cột 4: Tên văn bản quy phạm pháp luật (QPPL),

Cột 5: số hiệu văn bản quy phạm pháp luật đó,

Cột 6, 7: ghi ngày văn bản ban hành và ngày có hiệu lực,

Cột 8: Tên cơ quan ban hành văn bản QPPL,

Cột 9: Nội dung trích yếu văn bản về việc cụ thể,

Cột 10: Thông tin trích lược về nọi dung truy thu BHXH hoặc điều chỉnh nội dung BHXH. Trường hợp thuộc các đối tượng đặc biệt như: người có công với cách mạng, người thân người có công với cách mạng, cựu chiến binh thì phải ghi rõ nội dung chi tiết họ tên, ngày tháng năm sinh, các giấy tờ chứng minh khác,…

Trong một số trường hợp nhất định, người tham gia BHXH không có đủ các giấy tờ chứng minh theo quy định trên mà có các chứng từ khác liên quan thì vẫn được BHXH xem xét. Đơn vị, tổ chức sẽ nộp riêng các giấy tờ đó mà không kê khai vào mẫu D01-TS.

>> Tham khảo mẫu 08-MST cho cá nhân mới nhất

Download mẫu D01-TS theo quyết định 505 mới nhất 2021

Để tải mẫu d01-ts mới nhất 2021 theo quyết định 505/QĐ-BHXH, bạn nhấn nút Download nhé!

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705010747/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705010747im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705010747im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Hãy liên hệ với Kế toán Đại Tín để được tư vấn và sử dụng dịch vụ kế toán của Kế toán Đại Tín. Chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện kế toán trọn gói cũng như làm bảo hiểm xã hội cho bạn nhé.

Nếu bạn vẫn cần tư vấn chi tiết thì hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.Tóm lại, với những chia sẻ trên, bạn có thể tải mẫu d01-ts mới nhất 2021 và điền tờ khai theo hướng dẫn trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *