Skip to content
Home » Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và 133

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và 133

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và 133 cung cấp các thông tin cơ bản như: nơi đi nơi đến phải được ghi rõ ràng, ngày đi ngày đến cung cần được cập nhật chi tiết, thời gian đi và đến từ cơ quan cần có dấu mộc xác nhận và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm trong thời gian đi công tác.

Thông thường do bộ phận hành chính cấp cho người đi công tác hoặc học tập bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng,… nhằm phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp. Đây là chứng từ để phòng kế toán kiểm tra và làm thủ tục ứng tiền.

Cùng tìm hiểu nội dung và cách lập mẫu giấy đi đường mới nhất năm 2021 của thông tư 133 và 200 của bộ tài chính qua bài viết dưới đây cùng Kế Toán Đại Tín nhé!

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200
Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200
Mục lục
hiện

Nội dung mẫu giấy đi đường chuẩn nhất năm 2021

Mẫu giấy đi đường này thông thường do bộ phận hành chính cấp cho người đi công tác. Đây là chứng từ để phòng kế toán kiểm tra và làm thủ tục ứng tiền. Nội dung mẫu giấy đi đường sẽ gồm các thông tin cơ bản sau:

 • Nơi đi nơi đến phải được ghi rõ ràng.
 • Ngày đi ngày đến cung cần được cập nhật chi tiết. Thời gian đi và đến từ cơ quan cần có dấu mộc xác nhận và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm trong thời gian đi công tác.
 • Ghi rõ phương tiện sử dụng để di chuyển: ô tô cơ quan, ô tô khách, máy bay, taxi…
 • Chặng đường công tác từ nơi đi đến nơi đến trong quá trình đi công tác có độ dài bao nhiêu.
 • Các địa chỉ lưu trú và ký do lưu trú tại một địa điểm
 • Đóng dấu và có chữ ký của người có thẩm quyền tại nơi đến công tác. Sau khi kết thúc thời hạn công tác cần xác nhận lại ngày về và thời gian hưởng lưu trú.
 • Đính kèm các chứng từ khá trong thời gian đi công tác vào giấy đi đường để kế toán kiểm tra và làm thủ tục thanh toán.

>> Tham khảo dịch vụ kế toán của Kế toán Đại Tín

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133

Đơn vị:……….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mẫu số: 04 – LĐTL
Bộ phận: ……. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=========&=========

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………………….

Cấp cho:……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: :……………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: :………………………………………………………………………..

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…….. ngày…….. tháng…….. năm……..

Từ ngày…… tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm………………………..

Ngày…… tháng…… năm……

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

 

Nơi đi

 

Ngày

 

Phương

 

Độ dài

 

Số ngày

 

Lý do

 

Chứng nhận

Nơi đến tiện chặng công lưu trú của cơ quan
sử dụng đường tác (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…
 

– Vé người…………………………………..vé

 

x………………….đ = ………………………..đ

– Vé cước ………………………………….. vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại……. vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phòng nghỉ………………………………..vé x………………….đ = ………………………..đ
1- Phụ cấp đi đường: cộng………………………………………đ
2- Phụ cấp lưu trú:
Tổng cộng ngày công tác:……………………………………….đ
 

Ngày … tháng … năm …

Duyệt

Số tiền được thanh toán là:……………………..
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

 Tải mẫu giấy đi đường theo thông tư 133

Đây là mẫu 04 – LĐTL mẫu giấy đi đường theo thông tư 133 mới nhất 2021. Tải ngay!

icon download

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Đơn vị:……….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mẫu số: 04 – LĐTL
Bộ phận: ……. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=========&=========

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………………….

Cấp cho:……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: :……………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: :………………………………………………………………………..

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…….. ngày…….. tháng…….. năm……..

Từ ngày…… tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm………………………..

Ngày…… tháng…… năm……

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

 

Nơi đi

 

Ngày

 

Phương

 

Độ dài

 

Số ngày

 

Lý do

 

Chứng nhận

Nơi đến tiện chặng công lưu trú của cơ quan
sử dụng đường tác (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…
 

– Vé người…………………………………..vé

 

x………………….đ = ………………………..đ

– Vé cước ………………………………….. vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại……. vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phòng nghỉ………………………………..vé x………………….đ = ………………………..đ
1- Phụ cấp đi đường: cộng………………………………………đ
2- Phụ cấp lưu trú:
Tổng cộng ngày công tác:……………………………………….đ
  Ngày … tháng … năm …

Duyệt

Số tiền được thanh toán là:……………………..
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

Tải mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Đây là mẫu 04 – LĐTL mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 mới nhất 2021. Tải ngay!

icon download

Một số lưu ý khi lập mẫu giấy đi đường

Để giấy đi đường được chấp thuận, bạn không chỉ cần làm đúng mẫu mà còn cần lưu ý những điểm say:

 • Người duyệt chi số tiền đi đường, công tác phí này là kế toán trưởng.
 • Cần trình bày rõ ràng và chi tiết thời gian đi công tác
 • Nội dung các khoản chi tiêu trong quá trình công tác cần ghi rõ ràng chi tiết có đính kèm các loại hóa đơn chứng từ hợp lý để sử dụng khấu trừ thuế.
 • Chuẩn bị các giấy tờ bổ nhiệm công tác để xuất trình với bộ phận nhân sự, kế toán để xin giấy đi đường. Mỗi hoạt động trong quá trình công tác có tiêu tốn chi phí đều được ghi lại có dấu xác nhận hoặc các chứng từ kèm theo để tổng hợp cho chính xác.

Những mẫu giấy đi đường này khá phổ biến, bạn có thể tham khảo thêm trên mạng. Cần kiểm tra đúng phương thức hạch toán để sử dụng mẫu chứng từ cho chính xác theo thông tư của bộ tài chính quy định. Trên đây là nội dung và cách thức lập mẫu giấy đi đường tải ngay nhé!

> Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200, 133 và 107

> Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH

> Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *