Mẫu giấy ủy quyền là văn bản pháp lý có nội dung ghi lại các thông tin về việc người ủy quyền chỉ định người khác đại diện cho mình để thực hiện một hoặc một vài việc trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến để làm hợp đồng ký kết giữa 2 bên. Ví dụ như: làm giấy khai sinh, giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ),… hay giám đốc ủy quyền cho nhân viên nộp thuế, bảo hiểm xã hội (bhxh),… theo đúng quy định pháp luật.

Mẫu giấy ủy quyền có nội dung và cách viết khá đơn giản. Cùng tham khảo cách điền thông tin trong các mẫu giấy ủy quyền mới nhất năm 2021 cùng Kế Toán Đại Tín nhé.

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân mới nhất chuẩn nhất 2021
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân mới nhất chuẩn nhất 2021

Cách điền thông tin vào giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là văn bản có nội dung khá đơn giả, tương tự như các văn bản hành chính, đơn từ hay các loại giấy tờ khác. Nội dung giấy ủy quyền được trình bày trang trọng, bao gồm đầy đủ các thành phần quốc hiệu, tên văn bản và nội dung trình bày. Chi tiết các nội dung giấy ủy quyền bao gồm:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên loại giấy tờ và sự việc cần ủy quyền
 • Thông tin cá nhân bên ủy quyền bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số cmnd, địa chỉ thường trú…
 • Thông tin cá nhân bên nhận ủy quyền gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số cmnd, địa chỉ thường trú…
 • Nội dung ủy quyền: ghi rõ nội dung cần được ủy quyền, hiệu lực của giấy ủy quyền.
 • Sau khi thực hiện xong văn bản cần in ít nhất 3 bản. Giấy ủy quyền có hiệu lực khi có chữ ký 2 bên và dấu mộc xác nhận của UBND xã hoặc văn phòng công chứng.
 • Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này mà giải quyết khi xảy ra các tranh chấp giữa hai bên.

Trường hợp nào giấy ủy quyền cần được chứng thực

Giấy ủy quyền có hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện như không có thù lao, không liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, không có nghĩa vụ bồi thường bên được ủy quyền và quyền sử dụng bất động sản. Giấy ủy quyền sẽ được chứng thực trong các trường hợp sau:

 • Ủy quyền cho việc nhận hộ các loại văn bản như hồ sơ, giấy tờ, trừ các trường hợp không được ủy quyền nhận do pháp luật quy định.
 • Ủy quyền nhận lương hưu, phụ cấp, bưu phẩm, trợ cấp.
 • Ủy quyền trông coi nhà cửa
 • Ủy quyền của thành viên trong gia đình khi thực hiện vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội.

Ngoài các trường hợp nêu trên thì sẽ không được phép yêu cầu chứng thực trên giấy ủy quyền. Người yêu cầu chứng thực phải cung cấp các giấy tờ theo quy định như hợp đồng, giao dịch và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty chuẩn nhất 2021

Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………………………….. , ngày …… tháng …… năm 20…….; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………………. Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:……………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………………. Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:……………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CAM KẾT

 • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… Bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tải mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Để tải mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân, bạn nhấn vào Download nhé!

icon download

Mẫu giấy ủy quyền dành cho công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Tôi là:  ………………………………………………………………………………………..

Chức Vụ: Giám Đốc/Tổng giám đốc

Đại diện Pháp luật cho: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………..…………….

Ủy quyền cho ông/bà……………………………………………………………….

Địa chỉ tại …………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………

Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt tôi tiến hành ……………………… theo đúng quy định  pháp luật hiện hành.

Thời hạn ủy quyền:……………………………………………………………………………………..

Vì vậy, ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

…..,ngày….tháng…..năm……..

Người ủy quyền

(ký tên, đóng dấu)

Tải mẫu giấy ủy quyền dành cho công ty

Để tải mẫu giấy ủy quyền dành cho công ty, bạn nhấn vào Download nhé!

icon download

Các bạn có thể tìm kiếm mẫu có sẵn trên internet hoặc viết bằng tay. Chỉ cần đầy đủ thông tin và có chữ ký chứng thực đều có giá trị pháp lý ngang nhau. Khi sử dụng dịch vụ kế toán thì việc làm giấy ủy quyền là điều cực kì cần thiết cho bạn.

Trên đây là nội dung về mẫu giấy ủy quyền mới nhất năm 2021.

> Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước

> Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84

> Các mẫu phiếu xuất kho theo các thông tư mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *