Skip to content
Home » Mẫu TK1-TS – Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS – Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dùng để thay đổi hay điều chỉnh khi tham gia bhxh,bhyt, bhtn. Mẫu TK1-TS mới nhất 2021 theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ra đời với mục đích điều chỉnh thông tin ngắn gọn.

Mẫu TK1-TS có đầy đủ chi tiết các mục giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… Để dễ dàng đăng ký hơn, cùng tìm hiểu rõ hơn với Kế Toán Đại Tín nhé.

” alt=”Mẫu TK1-TS – Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT” width=”600″ height=”417″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003656/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-tk1-ts.jpg” />
Mẫu TK1-TS – Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT
Mục lục
hiện

Bảo hiểm xã hội là gì? Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Là loại hình bảo hiểm do nhà nước ban hành với mục tiêu cho người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia để có thể chia sẻ một phần gánh nặng về kinh tế nếu bị xảy ra tai nạn, bệnh tật hay ốm đau. Hiện nay, có 2 hình thức BHXH bao gồm:

  • BHXH bắt buộc: Là hình thức bảo hiểm bắt buộc của nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động trong mọi lĩnh vực, thường các công ty, nhà máy, văn phòng… có đăng ký hợp đồng lao động đều phài mua loại bảo hiểm này.
  • BHXH tự nguyện: Là hình thức bảo hiểm sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần, phần còn lại do người mua tự nguyện để phòng khi có việc cần.

Bảo hiểm y tế (BHYT): Là hình thức bảo hiểm mà nhà nước tổ chức với mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân, bảo vệ quyền công dân và không có lợi nhuận. Hỗ trợ đắc lực cho người dân trong những trường hợp quan trọng và thiết yếu: Khám sức khoẻ, thai sản, tai nạn rủi ro xảy ra…

Với những chính sách như vậy thì mọi người dân nên mua BHXH, BHYT và thực hiện theo đúng mẫu tk1-ts mới nhất 2021 để được tham gia bảo hiểm hợp pháp và an toàn nhất.

Mẫu TK1-TS mới nhất 2021 cần biết

Sau đây là mẫu TK1-TS theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH mới nhất 2021, được ban hành để phục vụ cho toàn dân bao gồm mẫu báo cáo về sơ yếu lý lịch của bản thân, thông tin điều chỉnh, phụ lục các thành viên của gia đình (nếu có), và cuối cùng là xác nhận của cơ quan, đơn vị bạn tham gia bảo hiểm.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

  1. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:……………
[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……………. /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:……………………………….
[05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………..
[07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. Email (nếu có):………………………………………………
[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………………………….. [09.2]. Huyện:

…………………………………………………………………………………… [09.3]. Tỉnh:…………………………………………..

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………………………………………….
[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:……………………………………………….
[11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:……………..
[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

  1. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:
[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………….. [14.2]. Giới tính:…………
[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………..
[15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:………………………………………
[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………………………………………
[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:……………………………………………………………… Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):

Mã số hộ gia đình:……………………………………………………… Điện thoại liên hệ:…………………….

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:……………………………………….

Thôn (bản, tổ dân phố):…………………………………………………….. Xã (phường, thị trấn):…………….

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):………………………………………….. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):…….

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

Tải mẫu TK1-TS theo quyết định 505 mới nhất 2021

Để tải mẫu TK1-TS theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH, bạn vui lòng Download tại đây.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003656/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705003656im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705003656im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Nếu bạn muốn giải quyết các vấn đề về bảo hiểm cho nhân viên, lương nhân viên hãy sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại Kế toán Đại Tín. Chúng tôi luôn cung cấp các giải pháp cân đối kế toán cho công ty bạn.

Để hiểu rõ hơn thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Kế toán Đại Tín để được tư vấn tận tình, giúp bạn điều chỉnh thông tin theo mẫu TK1-TS mới nhất 2021 hiểu rõ những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm bạn nên mua.

> Kế toán công nợ là gì và công việc của kế toán công nợ

> Kế toán tài chính là gì và công việc của kế toán tài chính

> Mẫu 02/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *