Skip to content
Home » Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH

Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH

Mẫu TK3-TS theo Quyết định 505 là mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHYT, BHXH, với mục đích kê khai đầy đủ, chính xác thông tin của các doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi thông tin về bảo hiểm.

Bất kể công ty, doanh nghiệp nào có sự thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm đều cần phải lập mẫu TK3-TS. Vì vậy dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách thiết lập mẫu TK3-TS cho các bạn.

” alt=”Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH” width=”600″ height=”398″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705005654/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-tk3-ts.jpg” />
Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH
Mục lục
hiện

Mẫu TK3-TS theo quyết định 505 mới nhất hiện nay

Trước khi tiến hành lập mẫu đơn TK3-TS theo Quyết định 505 chúng tôi sẽ cung cấp tới các bạn một vài thông tin quan trọng liên quan đến TK3-TS.

 • Mục đích lập: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin của các doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi thông tin về bảo hiểm.
 • Trách nhiệm lập mẫu đơn: Tất cả các đơn vị doanh nghiệp, công ty,.. tham gia BHYT, BHXH.
 • Thời gian lập: Đơn vị tham gia kê khai BHYT, BHXH lần đầu hoặc đơn vị di chuyển từ nơi khác đến hay đơn vị có sự thay đổi thông tin.
Mẫu TK3-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ……………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: …………………………………………………..…………………………..
[02]. Mã số đơn vị: ………………………………………………………………………………………………..
[03]. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………..
[05].  Loại hình đơn vị: ……………………………………………………………………
[06]. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ……………………………………………
[07]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:………………………………………………………………………..
[08]. Số điện thoại liên hệ …………………………… [09]. Địa chỉ email……………………………..
[10]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
[10.1]. Số: …………………….; [10.2]. Nơi cấp: ………………………………………..
[11]. Phương thức đóng khác: [11.1]. 03 tháng một lần.         [11.2]. 06 tháng một lần
[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

[13]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………., ngày …… tháng ….. năm ……….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải mẫu TK3-TS mới nhất 2021

Để download mẫu TK3-TS mới nhất 2021, bạn có thể tải về tại đây.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705005654/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705005654im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705005654im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Hãy để dịch vụ kế toán của Kế toán Đại Tín chúng tôi giúp bạn lập các biểu mẫu điều chỉnh BHXH này. Dịch vụ trọn gói của chúng tôi đáp ứng được cho bạn nhé.

Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới nhất 2021

Nếu chưa biết cách lập hay điền thông tin vào mẫu TK3-TS theo Quyết định 505 hãy tham khảo những những chia sẻ về cách điền từng mục dưới đây:

 • [1]. Tên đơn vị : Điền đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng việt.
 • [2]. Mã số đơn vị : ghi mã số do cơ quan BHXH cấp.
 • [3]. Mã số thuế: điền mã số thuế của đơn vị tham gia bảo hiểm ( trường hợp chưa được cấp mã số thuế thì để trống ).
 • [4]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi chi tiết theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.
 • [5]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đơn vị đặt trụ sở bao gồm số nhà, số ngõ/ngách, tên đường/ phố, thôn, xã, thị trấn, thành phố,…
 • [6]. Loại hình đơn vị: chọn các loại hình đơn vị phù hợp theo liệt kê dưới đây
 • [7]. Số điện thoại: ghi chính xác số điện thoại đang dùng của đơn vị tham gia bảo hiểm.
 • [7]. Địa chỉ email: ghi chính xác địa chỉ email đang dùng của đơn vị tham gia bảo hiểm.
 • [8]. Quyết định thành lập/ giấy phép đăng ký kinh doanh:
 • [9.1]. Số : ghi số quyết định thành lập/ giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • [9.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp quyết định thành lập/ giấy phép kinh doanh.
 • [10]. Phương thức đóng khác : phương thức này chỉ được áp dụng đối với một số đối tượng nhất định bao gồm doanh nghiệp; hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể; tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoản.
 • [10.1]. Đánh dấu ‘’x’’ nếu chọn phương thức đóng 03 tháng 1 lần. Tương tự đối với [10.2].
 • [11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu : ghi những thay đổi như loại hình đơn vị, tên đơn vị, địa chỉ đơn vị,…
 • [12]. Hồ sơ kèm theo : liệt kê chi tiết các loại giấy tờ, số lượng văn bản gửi kèm.

Lưu ý khi điền mẫu TK3-TS theo Quyết định 505

 • Khi thay đổi thông tin thì chỉ cần kê khai mục mã số thuế đơn vị và các chỉ tiêu [1], [2], [9], [10].
 • Đơn vị phải lưu trữ hồ sơ tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN.
 • Bắt buộc phải có chữ ký rõ ràng và được đóng dấu bởi thủ trưởng đơn vị sau khi kê khai.

Nếu có vấn đề thắc mắc hãy phản hồi tới chúng tôi để được giải đáp. Trên đây là một số các thông tin về mẫu TK3-TS theo Quyết định 505 mà các bạn cần lưu ý.

> Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200, 133 và 107

> Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và 133

> Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *